Inovativnim kompanijama iz Bosne i Hercegovine uskoro dostupna sredstva Challenge fonda

Zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini uspostavljen je Challenge to Change, C2C, program. Implementirati će ga 

Jačanje kapaciteta poljoprivrednih udruženja, zadruga i općina u okviru Projekta razvoja ruralnog poslovanja

  U okviru IFAD-ovog Projekta razvoja ruralnog poslovanja, komponente 1 – Podrška ruralnim biznisima, koji implementira Ured za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu pol

Održan trening o digitalnom marketingu za Startup firme

Digitalni marketing bila je tema dvodnevnog treninga koji je u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agncije  SERDA  održan 29. marta i 6. aprila za Startup firme sa područja Kanton

U Tuzli prezentovani modeli podrške razvoju IT sektora u Sarajevskoj regiji

Projekt Marketmakers, kojeg  podržava Švicarska vlada,  organizovao je 29.03.2017.godine u Tuzli okrugli sto o temi „IZAZOVI I MOGUĆNOSTI RAZVOJA IT SEKTORA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERC

SERDA učestvuje u projektu D-STIR, u okviru Dunavskog programa

  Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA partner je na projektu „Dunavski okvir za odgovorno istraživanje i inovacije korištenjem socio-tehničkih integracija“ – D-STIR, koji ima za

44. ciklus Projektne akademije održan od 06. do 10.03.2017. godine

U periodu od 06. do 10.03.2017. godine u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA održan je Program 1 edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljan

8 evropskih zemalja zajedno na putu prema odgovornom istraživanju i inovacijama

 Evropska komisija je odlučna da premosti jaz između naučne zajednice i društva u cjelini. Kao takav, D-STIR projekat („Dunavski okvir za odgovorno istraživanje i inovacije korištenjem socio-t

Počela realizacija projekta INNOHPC u okviru EU Programa transnacionalne suradnje Dunav

U Novom Mestu u Sloveniji 9. i 10. februara 2017.godine održan je prvi sastanak partnera i sastanak upravnog odbora  u okviru projekta INNOHPC- Računarstvo visokih performansi za efektivne ino

U Općini Ilijaš održana prezentacija Kreditno-garantnog fonda SERDA

Dana 22.02.2017. godine, su u sali Općine Ilijaš predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) održali prezentaciju Kreditno-garantnog fonda kao finansijskog instrumenta podrške priv

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave iz Federacije BiH za učešće u regionalnom programu Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi - BFC SEE -

BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE OBJAVLJUJE   JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave iz Federacije BiH za učešće u regionalnom programu Certifika