• .
    .

Održan 40. ciklus Projektne akademije

U periodu od 10. do 14.10.2016. godine u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA održan je 40. ciklus edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.   Ovu vrstu edukacija do sada je prošlao 581 polaznik -predstavnik institucija svih nivo

U okviru programa Europa za građane organizovana međunarodna informativna radionica „Učešće javnih institucija, udruženja i NVO u programima Europske unije“

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je 12.10.2016. godine u saradnji sa partnerima na projektu CAPE-AB „Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u jadransko-balkanskom području“, a u okviru programa Europa za građane organizovala međunarodnu informativnu radionicu „UČEŠĆE JAVNIH INSTITUCIJA, UDRUŽENJ

Produžen rok za prijavu za besplatan program mentoringa za startup firme

  U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF), Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje JAVNI POZIV Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na besplatan Progra

Konkurs za izbor članova Odbora za reviziju SERDA-e

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), člana 30. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (sa pratećim aneksima), člana 39. Statuta SERDA d.o.o. Sarajevo – Prečišćeni tekst i Odluke Skupštine

Projekat "WIDER" osvojio 2. mjesto na takmičenju u Portugalu

Projekat "Uspostava malih i srednjih preduzeća iz oblasti „zelene“ energije: Inovacije i razvoj u energetskom sektoru u području Mediterana- WIDER", implementiran u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, osvojio je 2. mjesto na takmičenju "Promocija Evropskih preduzeća (European Enterpri