• .
    .

Konkurs za izbor članova Odbora za reviziju SERDA-e

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), člana 30. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (sa pratećim aneksima), člana 39. Statuta SERDA d.o.o. Sarajevo – Prečišćeni tekst i Odluke Skupštine

Projekat "WIDER" osvojio 2. mjesto na takmičenju u Portugalu

Projekat "Uspostava malih i srednjih preduzeća iz oblasti „zelene“ energije: Inovacije i razvoj u energetskom sektoru u području Mediterana- WIDER", implementiran u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, osvojio je 2. mjesto na takmičenju "Promocija Evropskih preduzeća (European Enterpri

Vlada KS će subvencionirati kamate KGF SERDA za mala i srednja preduzeća

Ministarstvo privrede KS-a i Sarajevska razvojna agencija SERDA potpisali su danas u Sarajevu Ugovor o subvencioniranju kamatne stope u okviru Kreditno-garantnog fonda (KGF) SERDA.Na ceremoniji potpisivanja istaknuto je da je Ministarstvo privrede KS-a osiguralo sredstva za subvencioniranje kamate u visini od tri po

JAVNI POZIV Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na besplatan Program mentoringa 2016-2017

  U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF), Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje JAVNI POZIV Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na besplatan Progra

Održan sastanak sa privrednicima o unapređenju poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo

U okviru LIFE Projekta, kojeg Kanton Sarajevo (KS) implementira u saradnji sa Grupacijom Svjetske banke i Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, u utorak 30.08.2016. godine su premijer KS Elmedin Konaković i ministri finansija, privrede i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Jasmin Halebić, Muharem Š