• .
    .

Predstavljen drugi set rezultata o razvoju IT sektora u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA  15. decembra 2016. godine konsultantski tim za izradu Studije razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo predstavio je drugi set rezultata dosadašnjeg istraživanja stanja i potencijala IT sektora u Kantonu Sarajevo. Studija se radi  u okviru projekta

Najpovoljniji krediti za privredu u Kantonu Sarajevo

  P O Z I V subjektima male privrede sa područja Kantona Sarajevo za apliciranje na najpovoljnija kreditna sredstva uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA                

ODRŽAN INFO DAN BFC PROGRAMA U SARAJEVU

U ponedjeljak 28.11.2016. godine BFC Mreža Federacije Bosne i Hercegovine je u Sarajevu organizirala Info dan o BFC programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem. Info dan je organiziran u okviru aktuelnog otvorenog Javnog poziva za gradove i općine na području Federacije Bosne i Herc

Ponovljeni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova odbora za reviziju SERDA d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), člana 30. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (sa pratećim aneksima), člana 39. Statuta SERDA d.o.o. Sarajevo – Prečišćeni tekst i Odluke Skupštine

Posjeta novinara iz velikih medijskih kuća zemalja EU

Grupa od 14 novinara iz velikih medijskih kuća zemalja EU posjetila je našu Agenciju 17. novembra 2016. godine. Gostima su prezentirane dosadašnje aktivnosti SERDA, sa posebnim fokusom na aktivnosti I rezultate projekta "Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih poduzeća (FGSMEs) i lokalnog poslovnog okruženja"