• .
    .

Ponovljeni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova odbora za reviziju SERDA d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), člana 30. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (sa pratećim aneksima), člana 39. Statuta SERDA d.o.o. Sarajevo – Prečišćeni tekst i Odluke Skupštine

Posjeta novinara iz velikih medijskih kuća zemalja EU

Grupa od 14 novinara iz velikih medijskih kuća zemalja EU posjetila je našu Agenciju 17. novembra 2016. godine. Gostima su prezentirane dosadašnje aktivnosti SERDA, sa posebnim fokusom na aktivnosti I rezultate projekta "Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih poduzeća (FGSMEs) i lokalnog poslovnog okruženja"

BFC Mreža Federacije Bosne i Hercegovine za povoljno poslovno okruženje organizira Info dan o BFC programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem.

BFC Mreža Federacije Bosne i Hercegovine za povoljno poslovno okruženje organizira Info dan o BFC programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem.  Info dan će se održati u ponedjeljak, 28.11.2016. godine, sa početkom u 11:00 sati u hotelu Hollywood (Ulica dr. Mustafe Pintola br.

BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

  BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE OBJAVLJUJE   JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave iz Federacije BiH za učešće u regionalnom programu Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi - BFC SEE -

Prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru „Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020” predstavljen članovima Kluba Projektne akademije SERDA

Dana 11.11.2016. u prostorijama SERDA-e održano je predstavljanje Prvog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru  „Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020” za članove Kluba Projektne akademije SERDA. Članovi Kluba Projektne akademije (bivši polaznici Edukacije