• .
    .

Održan prvi sastanak bh stakeholder grupe u okviru D-STIR projekta

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo organizovali su prvi sastanak stakeholder grupe, koji je održan 20.06.2017. godine u prostorijama SERDA-e.

Najpovoljnija finansijska sredstva za privredne subjekte sa područja KS

  Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i Union Bankom d.d. Sarajevo u okviru projekta Kreditno-garantni fond SERDA pruža najpovoljnija finansijska sredstva za privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo. 

Važni koraci prema Dunavskoj strategiji za odgovorno istraživanje i inovacije

Vrlo odgovoran i važan cilj formiranja i provedbe Dunavske strategije za odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) zahtijeva radnu grupu stručnjaka i partnera s različitim iskustvom, kako bi stvorili prve korake prema konačnom cilju. To se mora kombinirati s konkretnim alatima za odgovorno istraživanje i inovacije za

Challenge fond predstavljen u Banja Luci

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovale su jučer u Banjoj Luci, u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom-CIDEA, info dan na kojem je privrednicima predstavljen prvi poziv Challenge fonda.   Fond je uspostavljen u okviru proj

Završna konferencija projekta CAPE AB

U Bad Radkersburgu, Austrija, 23. maja 2017. godine održana je završna konferencija projekta koji je finansiran kroz program Europa za građane „Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u jadransko-balkanskom području - CAPE-AB“ čiji je cilj bio poboljšanje međukulturalnog razumijevanja i saradnje na lokalnom n